Make your own free website on Tripod.com


op de activiteiten pagina


Door de handicaps die kunnen ontstaan bij N.A.H. is het, vaak, bijna onmogelijk om in de maatschappij werk te vinden. Een Activiteiten Centrum is een oplossing om uw dag te besteden. Vroeger werd u in een AC alleen maar bezig gehouden. Zo kon u, als u daar prijs op stelde, de hele dag spelletjes doen of televisie kijken, maar dat gaat snel vervelen. Ik zal voor u op een rijtje zetten wat er tegenwoordig op een AC te vinden is:

- Met hulp weer een dagritme zien te vinden;
- lotgenoten kunnen ontmoeten;
- begrepen willen en kunnen worden;
- Werken zonder tijdsdruk;
- Vinden van sociale contacten, met andere mensen omgaan;
- Het begeleiden naar andere werksituaties (veelal vrijwillig werk);
- Een hobby kunnen leren;
- Weerbaarder kunnen worden;
- Thuis niet alleen zijn. Ontlasting van de thuissituatie
  Opgevangen worden zodat men langer thuis kan blijven wonen.Een activiteitenbegeleider moet o.a. over de volgende vaardigheden kunnen beschikken, zo moet men bijv. kennis hebben van de gevolgen van N.A.H. en hoe men met cliŽnten, i.p.v. patiŽnten of deelnemers praat men over cliŽnten, in bepaalde situaties om moet gaan.

De cliŽnten hun mogelijkheden laten (her)ontdekken. Een zekere mate van aandacht en sfeer brengen en de cliŽnten dat ook laten doen naar hun medemens. Ook aandacht hebben voor de familie, partner en echtgenoot van de cliŽnt.
Er wordt dus tegenwoordig meer gekeken naar de mogelijkheden dan naar de onmogelijkheden van iemand.